zorg

Deventer Ziekenhuis

Deventer, 2004 | 2008

StM-Deventer-Ziekenhuis-polikliniekbalie

volledig interieur ziekenhuis

55.000 mnieuwbouw

in dienst van Gortemaker Algra Feenstra

Deventer-Ziekenhuis-gebouw

gebouw De hal en polikliniek aan de voorzijde van het Deventer Ziekenhuis stralen flexibiliteit uit door de structuur van kolommen, balken en verwijderbare wanden. Het bakstenen ruggebouw, dat op de hal aansluit en aan de achterzijde in het landschap grijpt, bevat de meer harde ziekenhuisfuncties als operatiekamers en verpleegafdelingen.

interieur Uitgangspunt van het interieur is het zogenaamde vierstromenmodel. Dit model gaat uit van een onderscheid in chronische, electieve, urgente en acute zorg. In het ruggebouw wordt de overgang van chronische naar acute zorg weergegeven door een verloop van het kleurenpalet van respectievelijk meer warme, huiselijke kleuren naar tamelijk koele, ‘be alert’ kleuren. Ook in het flexibele gebouw aan de voorzijde wordt ter oriëntatie met een opeenvolging van kleuren gewerkt om de verschillende poliklinieken aan te duiden. Het totale interieurontwerp – bestaande uit standaard en diverse specialistische verpleegafdelingen, poliklinieken met wachtpleinen, personeelsrestaurant, stiltecentrum, hal met winkels, auditorium, IC, mediatheek, labs, etcetera – wordt onder meer door één terugkerende lichte houtsoort tot een geheel gesmeed.
Om te komen tot dit interieur is gedurende jaren maandelijks overleg geweest met de interieurcommissie van het Deventer Ziekenhuis. Het plezier om dit interieur te ontwerpen in samenspraak met deze specialisten onder meer op het gebied van zorg en facilitaire zaken, werd gedurende het ontwerptraject alleen maar groter.

Deventer-Ziekenhuis-schets-polikliniekbalie
Deventer-Ziekenhuis-schets-stiltecentrum
Deventer-Ziekenhuis-schets-kraamsuite
StM-Deventer-Ziekenhuis-poliplein
StM-Deventer-Ziekenhuis-tweebedskamer

project Deventer Ziekenhuis
locatie Deventer
periode 2004 | 2008
project copyright Gortemaker Algra Feenstra
opdrachtgever Deventer Ziekenhuis, Deventer
kenmerken zorg, nieuwbouw
oppervlakte 55.000 m²
beeldmateriaal Gortemaker Algra Feenstra, Philip Driessen